Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/skilsmisseskoede.nu/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695
Skilsmisseskøde kr. 1.250 - Hurtigt, kompetent og let tinglysning

Er i gået fra hinanden i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør?

– Vi hjælper jer med at udarbejde og tinglyse skilsmisseskøde på ejendommen fra kun kr. 1.250 inkl. moms.

Skilsmisseskøde

Når et par går fra hinanden og I har ejet et hus eller lejlighed sammen, skal skødes også ændres. Dette er ofte også et krav fra banken hvis der tinglyst lån i ejendommen.

Vi bistår med udarbejdelsen af skødet og får det tinglyst samtidig, ligesom vi også hjælper med korrespondancen mellem de relevante parter, f.eks. banker, tinglysningsretten og rådgivere. Fra vi har oplysningerne fra jer til skødet, kan vi have det klar til jeres signering inden for 24 timer – en garanti fra os. Vi er således med fra start til slut og hjælper jer med at få en afslutning på det hele.

Hvis I har en skilsmissebevilling eller en separationsbevilling og har haft formuefællesskab kan i nøjes med at betale en fast afgift til staten på kr, 1.750 hvis ejerskiftet sker som følge af opløsning af formuefællesskabet, ellers betales der yderligere 0,6% af købesummen / senest offentlige vurdering.

Hvis vi skal hjælpe jer med skødet til Danmarks billigste pris, så bestil i formularen her nederst på siden eller ring til os på tlf. 42 59 1900 – vi har åbent på tlf. 08.00 – 10.00 på hverdage. (vores måde at holde de lave priser)

Bemærk prisen for skøde ved skilsmisse/separation er 1.250 inkl. moms og 1.500 inkl. ved skøde ved samlivsophør. Hvis der er landbrugspligt på ejendommen er prisen 2.950 kr. for vores honorar.

Til udarbejdelsen af skødet skal I finde følgende informationer frem:

  1. Adresse på ejendommen
  2. Navn og e-mail på parterne
  3. Overtagelsesdato
  4. Købesum
  5. Godkendelse fra banken/realkredit på evt. overtagelse af gæld (det kan vi indhente hvis vi får en mail på rådgiver)

Salg giver risiko for erstatningsansvar

I dit salg eller bodeling mellem ægtefæller vil det ansvarsmæssigt være det samme som en anden normal bolighandel.

Hvis du som sælger vil afskrive dig ansvar for skjulte fejl og mangler skal der udarbejdes rapport (tilstandsrapport og el-rapport). Derudover skal du tilbyde at betale 50% af en ejerskifteforsikring.

Det kan aftales i skriftlig form at ovennævnte forhold ikke foretages før et  fremtidigt salg til 3. mand hvilket vil give bedre sikkerhed for sælger, men det vil dog ikke være det samme som at tilbyde ejerskifteforsikring.

Få hjælp til en korrekt aftale mellem Jer

Vi kan hjælpe med sikring af disse forhold i en skriftlig aftale (købsaftale) hvor skilsmisseskødet er inkluderet for samlet 6.900 kr.

Har du nogle spørgsmål om skilsmisse inden skilsmisseskødet bliver oprettet? Læs mere om, hvad skilsmisse og separation indebærer, i fanen Om Skilsmisse.


V igtig baggrundsviden omkring skilsmisse, separation, samlivsophør, formuefællesskab, bodeling og tinglysningsafgift

Hvordan bliver man skilt eller separeret?

Hvis i ønsker at blive skilt eller separeret skal i kontakte statsforvaltningen. Der skal så sendes ansøgning til forvaltningen, både hvis det kun er den ene eller jer begge som vil skilles. Der er et gebyr på 420 kr. for dette (senest opdateret Februar 2017).

Papirløs ”skilsmisse” / samlivsophør

Er i gået fra hinanden som papirløse samlevende, så er der hverken tale om separation eller skilsmisse.

Som hovedregel så bevarer i den fulde rådighed over jeres egne ejendele samt gæld når i går fra hinanden. Hvis noget af gælden er fælles, så ændres dette ikke fordi i går fra hinanden. Dem i skylder penge, kan så både kræve beløbet tilbagebetalt af den ene og den anden part. Hvis en af jer kommer til at betale mere end den anden, kan den part dog kræve beløbet tilbagebetalt af den anden. Den ene af jer kan godt overtage hele gælden, det kræver dog at den i skylder pengene til accepterer dette. Har i købt f.eks. hus, bil eller andre store ting sammen, skal i aftale hvordan disse deles. Er der uenighed om dette, kan i tage kontakt til Skifteretten.

Har i lavet testamente, pension, forsikringer eller andet med hinanden som begunstiget, så undersøg om i har behov for at ændre nogen af disse.

Papirløs “skilsmisse” / samlivophør – fælles bolig

Hvis I har fælles bolig og begge boet på adressen i minimum 2 år, kan I ifm. fraflytningen aftale hvem der evt. skal have ret til at blive boende i lejeboligen. Foreningens regler gælder hvis der er tale om en andelsbolig, og hvis de giver mulighed for det, har i også her mulighed for at lave en aftale

Hvis i er uenige om hvem der skal have lov til bo der fortsat, så kan det afgøres i retten hvem der har det største behov. Dette gælder uanset hvem der har indgået lejekontrakten. For andelslejligheder gælder at hvis retten har bestemt at den anden skal bo i lejligheden, så overtages samtidigt andelsværdien. Denne skal dog erstattes til den oprindelige andelshaver. Her er det ikke muligt at den ene part skal betale underholdsbidrag til den anden part.

Kilde: Statsforvaltningen

Bodeling og formuefælleskab

I har som udgangspunkt formuefællesskab, hvis i er gift i Danmark. I kan dog have aftalt særeje på dele af formuen eller hele formuen. Hvis man arver eller får en gave kan der også være tale om særeje. Lige meget om i samlet skylder flere penge end i ejer, så hedder det stadig formuefællesskab.

Hvis i indgår separation eller skilsmisse skal i dele formuen også kaldet “fællesboet”.

Som hovedregel, så ophører formuefællesskabet i slutningen af døgnet hvor I enten har søgt om separation eller skilsmisse hos Statsforvaltningen. Formuefællesskabet kan dog aftales til stoppe på en anden dato.

I praksis så deles der på følgende måde: 1) hver ægtefælle beregner sin bodel. Det gøres ud fra hvor meget man skylder og hvor meget man ejer 2) Når begge bodele er gjort op og hvis begge parter har en positiv bodel, så deles der så begge parter får lige meget 3) Hvis en af parterne har en negativ bodel, så deles der så man hver får halvdelen af den positive bodel. Se evt. her hvordan man laver et bodelingsskøde hos Tinglysningsretten.

Bodeling og formuefælleskab – hvordan deles der?

Som hovedregel, så deles bodelen lige mellem ægtefællerne.
Hvis der er uenighed om hvordan boet skal deles, kan skifteretten hjælpe med at afgøre det for jer.

Hvis Jeres sag er specielt kompleks, så kan Skifteretten bestemme at en autoriseret bobehandler skal hjælpe jer.

Den, der beder om hjælp til deling af boet ved skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten. Hvis skifteretten bestemmer, at der skal være en autoriseret bobehandler, koster det yderligere 0,5% i skifteafgift af boets formue – dog højst 10.000 kr. Den, der beder om hjælp, skal også betale bobehandlerens honorar.

Det er mulighed at ansøge om at få fri proces til skifte.

Se evt mere på www.domstol.dk klik på “Sådan gør du” dernæste klik på “familie” og derefter “ægteskabssager”.

Gæld

I hæfter selv hver især for jeres gæld. Har I stiftet gælden sammen, da I for eksempel købte hus eller bil, er I fælles om gælden. Husk, at hvis I aftaler at den ene af jer skal overtage fælles gæld, så kan I ikke aftale dette, uden at kreditor godkender det.

Skat

En evt. skilsmisse eller separation vil med stor sandsynlighed påvirke jeres skat. Forinde der sendes en ansøgning om skilsmisse eller separation bør man tale med SKAT. Nogle af de ting der nok vil blive påvirket er person og bundfradrag, sambeskatning og overførsel af underskud hvis man har drevet eller driver virksomhed.

Hvad skal købesummen være ved skilsmisseskøde eller skøde ved samlivsophør?

Købesummen i skødet skal være et udtryk for den pris i handler til for den specifikke ejerandel som overtages af den ene part. Da overtagelse af gæld i denne sammenhæng sidestilles med kontant betaling kan det godt være lidt svært at gennemskue.

Vi har lavet følgende 2 regneeksempler: I har aftalt at huset er 2 mio. kr. værd og den ene part køber 50%. I skylder tilsammen 800.000 kr. i banken. Der er således gæld for 800.000 og en friværdi på 1,2 mio. kr. Den ene part overtager den andens parts andel af gælden (400.000 kr.) og betaler 600.000 kr. kontant som er halvdelen af friværdien på 1,2 mio. kr. Købesummen er således 1 mio. kr., da der overtages gæld for 400.000 kr. og betales kontant 600.000 kr.

I har ikke aftalt hvad huset er værd. I skylder 1 mio. i huset og har bare aftalt at den anden part overtager gælden. Købesummen er således halvdelen af gælden, nemlig 500.000 kr.

Fritagelse for variable tinglysningsafgift ved skilsmisse og separation

Normalt ved tinglysning af fast ejendom betales en fast afgift på 1.750 og en variabel afgift på 0,6% af købesummen.

Ægtefæller kan fritages for den variable afgift hvis der 1) har været formuefælleskab mellem parterne og hvis ejerskiftet sker som følge af opløsning af formuefællesskabet samt 2) kan vedlægges en skilsmissebevilling eller seprarationsbevilling ifm. tinglysningen. jf. TAL §10.
Der skal således kun betales en fast afgift på 1.750.

Inden vi laver skødet skal I således ansøge Statsforvaltningen om enten skilsmisse eller separation. Dette kan gøres her.

Afgiftsfritagelsen gælder kun ved skilsmisse eller separation, for almindeligt samlivsophør se nedenfor. Se evt. mere hos Tinglysningsretten

Tinglysningsafgift ved samlivsophør

Når ejendommen skal overtages af den ene part ved samlivsophør skal der betales både en fast afgift på 1.750 og en variabel afgift på 0,6% af enten købesummen for den andel der overtages eller 0,6% af halvdelen af 85% af den seneste offentlige vurdering – alt efter hvad der er højest af de to.

F.eks. hvis huset er vurderet til 1 mio., der er restgæld på 600.000 i alt og den ene part overtager halvdelen af huset svarende for halvdelen af vurderingen kr. 500.000, så betales der afgift af 0,6% af 500.000.
Hvis derimod den ene part overtager halvdelen af huset kun svarende til halvdelen af restgælden kr. 300.000 så skal der betales afgift af den offentlige vurdering – halvdelen af 85% af 1 mio. – elller kr. 425.000.

Alt omkring købesummen kan godt være lidt indviklet, så vi hjælper selvfølgelig gerne med at beregne den korrekt, kontakt os blot til højre.

Vi gør opmærksom på at vi ikke rådgiver om skattemæssige forhold, herunder den fastsættelse af købesum som i vælger. Find evt. Tinglysningsafgiftsloven

Skilsmisseskøde og bodeling

Få lavet et billigt testamente til kun 2.950 inkl. ubegrænset rådgivning eller en fremtidsfuldmagt for kun 395. Dette kan gøres på vores søsterside DK-Testamente.dk